© Galerie Horizon, 2012 Een korte schets Galerie Horizon vertegenwoordigt kunstenaars van vele nationaliteien. Russen, Armeniers, Georgiers, Wit-Russen en Litouwers. Het betreft zowel bekende als veelbelovende kunstenaars. Allen zijn afgestudeerd van middelbare en hogere kunstopleidingen in hun land. Galerie Horizon heeft gezocht naar moderne,contemporaine kunst, die haar basis vindt in de oude Russische traditie. Dat kan tot uiting komen in het vakmanschap, het onderwerp, het kleurenpalet, de sfeer, etc.  Maar vooral in de Russische ziel, de  “dusha”. Russisch impressionisme en socialistisch realisme. Na de Russische revolutie deed zich al spoedig de repressie van de communistische partij gevoelen. Ook op het gebied van de schilderkunst. Kunstenaars waren in dienst van de staat. Die bepaalde niet alleen wat, maar ook hoe zij moesten schilderen. Dit betekent dat zij, vrijwel zonder uitzondering, hebben leren schilderen in een impressionistische en realistische stijl. Hun specifieke vorm van sociaal realisme wordt vaak socialistisch realisme genoemd. Tijdens de periode van de glasnost van Gorbatsov ontstond er meer vrijheid van expressie. Velen hebben daarvan gebruik gemaakt. Vanwege hun goede opleiding lagen immers vele wegen voor hen open.   LUK_3 3 © Galerie Horizon, 2012